Visie en missie

Visie

Op dit moment is de kennis van Japanse klassieke krijgskunsten in het algemeen en van de Takamatsuden stijlen in het bijzonder zeer beperkt in België, Vlaanderen. En dit ondanks de wijdverspreide aanwezigheid van vechtsportclubs waar judo, karate, kendo, jujutsu, e.d. onderwezen worden.

Kacem Zoughari, een hooggeplaatste beoefenaar en onderzoeker binnen de bujinkan organisatie, wil hier verandering in brengen door o.a. op regelmatige basis seminaries in België te geven. Bovendien vroeg hij één van zijn naaste leerlingen om op regelmatige basis les te geven in o.a. een club in Mechelen. Deze initiatieven kunnen reken op veel bijval en we verwachten de komende jaren dan ook een groeiende interesse voor de klassieke Japanse krijgskunsten en meer bepaald deze van de Takamatsuden (bujinkan) stijlen. Graag willen we vanuit onze dojo deze evolutie versterken in Antwerpen en omstreken.

Monkey vision
Monkey vision, Kyoto, Japan
Creative Commons license 2.0

Ons eerste streefdoel is dan ook door de uitbouw van onze werking en de versterking van onze naambekendheid een 20-tal enthousiaste leden te verenigen die met de nodige passie en interesse deelnemen aan de trainingssessies en de andere boeiende clubactiviteiten.

De daaruit volgende groei in leden zal ons nog meer aanzetten om verder te professionaliseren zodat we met de nodige deskundigheid onze infrastructuur kunnen verbeteren zodat onze leden onder ideale omstandigheden en op een comfortabele manier de Takamatsuden Japanse klassieke krijgskunsten kunnen beoefenen.

Missie

Te-Nage Dōjō is een feitelijke vereniging met als streefdoel de Takamatsuden Japanse klassieke krijgskunsten te verspreiden, aan te leren, te beoefenen en zich daarin te vervolmaken, in eerste instantie in Antwerpen en omstreken. Dit door het aanbieden van een technisch onderlegde opleiding in een gemoedelijke sfeer.

Zij streeft naar een correcte omgang van perfectie en efficiëntie met haar leden en andere partijen, op dezelfde wijze zoals het bij het beoefenen van krijgskunsten ook correcte uitvoering belangrijk is.

Daarnaast neemt Te-Nage Dōjō alle nodige initiatieven ter bevordering van en het uitwisselen van informatie over Japanse klassieke krijgskunsten.


Afbeelding hoofding: John Seb Barber onder licentie Creative Commons 2.0.