Nieuwe bestuursleden gevraagd!

Beste lezer

Als lid van een Japanse krijgskunstclub in het Antwerpse had ik samen met een ander lid over iets meer dan een jaar geleden, het bestuur overgenomen van de oprichter om allerlei bestuursproblemen recht te trekken.
Nu ja, besturen is een groot woord maar enkele acties waren nodig of het was zo goed als gedaan met de club.

Vandaag gezien zijn we er min of meer in geslaagd om zaken te corrigeren. Er is zelfs een poging ondernomen om een visie en missie op te stellen om een groeipad uit te stippelen want stilstaan is nu eenmaal uiteindelijk achteruitgaan.

Maar nu heeft enkele weken geleden de andere bestuurder zijn ontslag aangeboden. In eerste instantie kon hij nog wel een aantal kleine taken op zich blijven nemen. Maar uiteindelijk heeft hij laten weten dat hij zelfs zijn lidmaatschap niet meer zal verlengen.

Dit brengt de ganse club opnieuw in de problemen want dit betekent dat ik als enige persoon overblijf om de club te leiden maar, en hoe erg het ook mogen zijn, alle bestuurstaken uitvoeren kan ik niet in mijn eentje. Zelfs een club van slechts een 8-tal leden en die je wilt laten groeien, vraagt om aandacht. Echter wens ik mijn vrije tijd ook wel eens aan andere zaken besteden.
Minstens 1 extra bestuurslid is dan ook dringend nodig, anders betekent dit waarschijnlijk het einde van de club.

Daarom een oproep aan iedereen die interesse heeft om zich vrijwillig in te zetten voor een sportclub en mee te helpen deze uit te bouwen.

Wat houdt het besturen mogelijk allemaal in?

 1. In eerste instantie een aantal administratieve taken opnemen en opvolgen (zaalhuur, verzekering, misschien boekhouding, …);
 2. Meehelpen een marketingplan op te bouwen en ten uitvoering brengen. Een ander lid heeft al kort zo’n plan opgesteld, en zij wil wel helpen dat
  uit te voeren maar wenst geen bestuurdersverantwoordelijkheden op te nemen.
 3. Helpen de club te laten doorgroeien naar een 20 à 25 leden en de omzetting van feitelijke vereniging naar vzw te bewerkstelligen.

Als iemand wenst, kan die eventueel meehelpen aan het verbeteren van de website (layout, inhoud, …). Taken en werk genoeg.

Er wordt ook niet verwacht dat geïnteresseerden allerlei bestuurskennis hebben (al is het natuurlijk wel handig) maar we vragen wel de nodige inzet
m.a.w. de bestuurdersfunctie is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Het is moeilijk te zeggen hoeveel tijd er exact aan moet aangespendeerd worden maar voorzie toch wel gemiddeld enkele uren per maand, zoiets van 5 tot 6 uur, misschien iets meer. Ook zou het handig zijn als de nieuwe bestuurder/bestuurster (of bestuurders) zich toch zeker een 2-tal jaar voor deze functie kan (kunnen) inzetten.

Veel mogelijkheden heeft de club echter niet als tegenprestatie op dit moment. Er zit niet veel geld in de kassa, een vrijwilligersvergoeding is dus niet echt van toepassing, sorry. Als de club naar een vzw wordt omgezet, staat deze functie misschien wel mooi op een CV, en naargelang de financiële situatie kan er misschien dan wel over zulke vergoedingen gesproken worden.

Wie enige interesse heeft, mag mij altijd contacteren via het mailadres bestuur@te-nage.be of eens langs te komen op een training om te kijken
waarover het gaat. Als je wenst langs te komen, best op voorhand iets laten weten. Als je pas op vrijdag iets wenst te laten, bel dan even de trainer want ik verwerk de emails van de club niet elke dag.

Met vriendelijke groeten,
Andy
(de nog enige overblijvende bestuurder)

Aanpassing lidgelden

One Thousand Yen - Front

Even een kort bericht betreffende een aanpassing van de lidgelden.

Sinds begin deze maand (maart 2018) zijn de prijzen van de lidgelden lichtjes aangepast en gediversifieerd.

In het kort komt het erop neer dat het algemene jaarlijkse lidgeld is gestegen naar 140 Euro per jaar maar we voorzien wel een korting wanneer meerdere leden per gezin lid worden.
En tegelijkertijd dienen personen die wel eens willen komen trainen maar geen lid willen worden, ook per les te betalen. Hiervoor vragen we 10 Euro per les.

Alle informatie is terug te vinden op de pagina Lid worden.


Afbeelding hoofding: Charlton Clemens onder licentie Creative Commons 2.0.

明けましておめでとう!

明けましておめでとう!

(= akemashite omedetou!)

Van ganse harte van heel de club voor iedereen: Gelukkig Nieuwjaar!

Young Samurai at the Kamakura Matsuri
Young Samurai at the Kamakura Matsuri
Public Domain

Marcheren jullie mee op ons pad het komende jaar? Volg ons!

Korte reflectie op het voorbije jaar 2017

Nog enkele dagen en het jaar 2017 is voorbij. Meestal wordt deze periode af en toe aangegrepen om even een korte zelfreflectie te houden op de eigen verwezenlijkingen. Wel laten we eens kijken wat er allemaal gebeurd is het voorbije jaar.

Op zich zijn het allemaal maar details en stellen ze niet veel voor maar uiteindelijk zijn het soms belangrijkere zaken dan eerst gedacht:

 1. Eind februari is deze nieuwe site gelanceerd, waardoor het eenvoudiger wordt om inhoud en berichten te kunnen toevoegen;
 2. Alle administratie en boekhouding is terug op orde gebracht (als die er al was);
 3. De Facebook pagina wordt meer en meer gebruikt als communicatie- en vooral als reclamekanaal;
 4. Er is beslist om extra bijkomende trainingsavonden aan te vragen;
 5. Ook is er een visie en missie voor de club opgesteld om meer toekomstgericht te kunnen werken;
 6. Met als klap op de vuurpijl: de site is uitgebreid met een aantal Engelstalige pagina’s om ons te kunnen voorstellen aan niet-Nederlandstaligen als zij ons bezoeken. English main site

Met het nieuwe jaar 2018 in aantocht komen er al een heleboel nieuwe ideeën naar boven maar gaan we vooral ons toch concentreren op het maken van bijkomende reclame om ons ledenbestand naar boven te krikken. Als u, de lezer, nog geen lid bent, waarom niet eens komen proberen? Het is immers gratis. En anders stellen we het op prijs als u dit doorgeeft aan geïnteresseerden.

Om af te sluiten wensen we vanuit de club iedereen nog een prettige overgang naar het nieuwe jaar met veel feestplezier, en een voorspoedig 2018 met veel trainingsgenot (en misschien eindelijk toch die 1ste dan te pakken te krijgen).

Andy, bestuurder Te-Nage Dōjō.