Extra trainingsdagen oktober 2018

Beste bezoeker

Eerst dienen we een spijtige zaak te melden: namelijk zal wegens afwezigheid van de trainer, de training van vrijdag 28 september niet kunnen doorgaan.

Maar gelukkig kunnen we wel aangeven dat er extra trainingsmomenten zijn voorzien in oktober 2018:

  • Vrijdag 5 oktober,
  • Vrijdag 26 oktober.

Om meer te weten op welke momenten er training is, kan u deze pagina raadplegen.

Tot dan!

Beschikbare trainingsdata voor 2018 – 2019

Beste collega’s, krijgskunstenaars,

We zijn al halverwege de zomervakantie van 2018 en dit betekent dus dat we het nieuwe “seizoen” min of meer aan het voorbereiden zijn.

Dit betekent dus opnieuw een nieuwe kalender van beschikbare trainingsdata.

Voorlopig staan er alleen de beschikbare dagen buiten schoolvakanties op maar we zullen er alles aan doen om ook trainingsdagen in de vakanties zelf er aan toe te voegen.

De kalender wordt zo goed als mogelijk up-to-date gehouden. Bij vragen of opmerkingen, slechts 1 adres: het bestuur (info@te-nage.be)

Het bestuur.

Update trainingen vakantieperiode 2018

Beste bezoeker

De informatie rond het al dan niet beschikbaar zijn van de trainingszaal volgt zich nogal snel op de laatste weken.

Maar we kunnen jullie nu toch definitief melden dat de geplande trainingen in juli zullen doorgaan.  Alle trainingen in augustus vervallen spijtig genoeg wegens de werkzaamheden aan de zaalinfrastructuur.

Meer informatie over de data van de trainingen, slechts 1 pagina: Beschikbare Trainingsdata.

Hopelijk tot op de training!

Mvg,
Het bestuur.

Beschikbaarheid trainingszaal grote vakantie 2018

Beste bezoeker

Onze club neemt geen zomerstop en gaan de trainingen dus gewoon door.

Echter zijn we op de hoogte gebracht dat er mogelijk infrastructuurwerken doorgaan rond de zaal die we huren.

Hierdoor dienen we rekening te houden met het feit dat er tijdens de vakantie mogelijk toch enkele trainingsessies kunnen wegvallen.  De exact data kennen we nog niet.  Van zodra we iets meer weten, delen we die informatie zo snel mogelijk om onze website en andere kanalen.

Indien u graag eens wenst langs te komen, raden we aan eerst even contact op te nemen met ons, moest er iets op laatste minuut toch nog iets wijzigen in de beschikbaarheid van de zaal en dan hoeft u niet voor een gesloten deur te staan.

Het bestuur.

Nieuwe bestuursleden gevraagd!

Beste lezer

Als lid van een Japanse krijgskunstclub in het Antwerpse had ik samen met een ander lid over iets meer dan een jaar geleden, het bestuur overgenomen van de oprichter om allerlei bestuursproblemen recht te trekken.
Nu ja, besturen is een groot woord maar enkele acties waren nodig of het was zo goed als gedaan met de club.

Vandaag gezien zijn we er min of meer in geslaagd om zaken te corrigeren. Er is zelfs een poging ondernomen om een visie en missie op te stellen om een groeipad uit te stippelen want stilstaan is nu eenmaal uiteindelijk achteruitgaan.

Maar nu heeft enkele weken geleden de andere bestuurder zijn ontslag aangeboden. In eerste instantie kon hij nog wel een aantal kleine taken op zich blijven nemen. Maar uiteindelijk heeft hij laten weten dat hij zelfs zijn lidmaatschap niet meer zal verlengen.

Dit brengt de ganse club opnieuw in de problemen want dit betekent dat ik als enige persoon overblijf om de club te leiden maar, en hoe erg het ook mogen zijn, alle bestuurstaken uitvoeren kan ik niet in mijn eentje. Zelfs een club van slechts een 8-tal leden en die je wilt laten groeien, vraagt om aandacht. Echter wens ik mijn vrije tijd ook wel eens aan andere zaken besteden.
Minstens 1 extra bestuurslid is dan ook dringend nodig, anders betekent dit waarschijnlijk het einde van de club.

Daarom een oproep aan iedereen die interesse heeft om zich vrijwillig in te zetten voor een sportclub en mee te helpen deze uit te bouwen.

Wat houdt het besturen mogelijk allemaal in?

  1. In eerste instantie een aantal administratieve taken opnemen en opvolgen (zaalhuur, verzekering, misschien boekhouding, …);
  2. Meehelpen een marketingplan op te bouwen en ten uitvoering brengen. Een ander lid heeft al kort zo’n plan opgesteld, en zij wil wel helpen dat
    uit te voeren maar wenst geen bestuurdersverantwoordelijkheden op te nemen.
  3. Helpen de club te laten doorgroeien naar een 20 à 25 leden en de omzetting van feitelijke vereniging naar vzw te bewerkstelligen.

Als iemand wenst, kan die eventueel meehelpen aan het verbeteren van de website (layout, inhoud, …). Taken en werk genoeg.

Er wordt ook niet verwacht dat geïnteresseerden allerlei bestuurskennis hebben (al is het natuurlijk wel handig) maar we vragen wel de nodige inzet
m.a.w. de bestuurdersfunctie is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Het is moeilijk te zeggen hoeveel tijd er exact aan moet aangespendeerd worden maar voorzie toch wel gemiddeld enkele uren per maand, zoiets van 5 tot 6 uur, misschien iets meer. Ook zou het handig zijn als de nieuwe bestuurder/bestuurster (of bestuurders) zich toch zeker een 2-tal jaar voor deze functie kan (kunnen) inzetten.

Veel mogelijkheden heeft de club echter niet als tegenprestatie op dit moment. Er zit niet veel geld in de kassa, een vrijwilligersvergoeding is dus niet echt van toepassing, sorry. Als de club naar een vzw wordt omgezet, staat deze functie misschien wel mooi op een CV, en naargelang de financiële situatie kan er misschien dan wel over zulke vergoedingen gesproken worden.

Wie enige interesse heeft, mag mij altijd contacteren via het mailadres bestuur@te-nage.be of eens langs te komen op een training om te kijken
waarover het gaat. Als je wenst langs te komen, best op voorhand iets laten weten. Als je pas op vrijdag iets wenst te laten, bel dan even de trainer want ik verwerk de emails van de club niet elke dag.

Met vriendelijke groeten,
Andy
(de nog enige overblijvende bestuurder)