Beschikbare trainingsdata voor 2017 – 2018

Beste collega’s, krijgskunstenaars,

Met al halverwege augustus 2017 naderen we het einde van de zomervakantie en het begin van een nieuw seizoen (al geldt dat niet echt voor de club die poogt het ganse jaar rond te trainen, ongeacht vakantieperiodes).

En dus ook een nieuwe kalender van beschikbare trainingsdata.

Voorlopig staan er alleen de beschikbare dagen buiten schoolvakanties op maar we gaan er alles aan doen om ook trainingsdagen in die vakanties er te kunnen aan toevoegen.

Ook pogen we deze kalender altijd zo up-to-date mogelijk te houden. Bij vragen of opmerkingen, slechts 1 adres: het bestuur (info@te-nage.be)